Viên Tăng Miễn Dịch Mỹ XAVAKAMIT – Nâng Cao Đề Kháng, Phòng Ngừa Bệnh Tật

670.000VND 620.000VND

Linh Đạt pharma thuoctotso1

shield Thành phần Thymomodulin cao vượt trội

shield Giúp nâng cao miễn dịch. Tăng đề kháng 

shield Sản phẩm được cấp giấy phép lưu hành bởi 

thuoctotso1 cam kết USA hoàn tiền 200%