Thuốc Đặt Âm Đạo NEOPOLIN – Điều Trị Viêm Nhiễm Phụ Khoa

180.000VND

arlico logo thuoctotso1CPC1HN Thuoctotso1

Neopolin icon thuoctotso1Thuốc kê đơn điều trị viêm phụ khoa

Neopolin icon thuoctotso1 Viên nang mềm sản xuất tại Hàn Quốc

Neopolin icon thuoctotso1 Có thể sử dụng được cho PN có thai

 

Thuoctotso1 cam kết sản phẩm chính hãng