Dược Phẩm AN CHÂU vinh dự nhận Giải Thưởng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng (VTC2)