CONOGES (Celecoxib) – Thuốc Chống Viêm NSAIDs (COX-2)

70.000VND130.000VND

công ty dược phẩm Boston Pharma

thuốc kê đơn Rx Thuốc kê đơn có hoạt chất Celecoxib

thuốc kê đơn Rx Chống viêm NSAIDs thế hệ 2 (COX-2) 

thuốc kê đơn Rx Được cấp giấy phép lưu hành bởi Cục Quản Lý Dược xác nhận

Giao hàng tận nơi thuoctotso1.com

Xóa