Mua Nhiều Giảm Nhiều

CHÈ DÂY BÌNH VỊ GEL ZERO – Hỗ Trợ Điều Trị Viêm Loét Dạ Dày Cho Người Tiểu Đường

160.000VND 150.000VND

dolexphar logo thuoctotso1dược phẩm Tâm Dược thuoctotso1.com

chè dây Bình Vị Gel Zero icon thuoctotso1Giảm nhanh viêm đau, trào ngược dạ dày

chè dây Bình Vị Gel Zero icon thuoctotso1Ức chế sự hoạt động của vi khuẩn HP

chè dây Bình Vị Gel Zero icon thuoctotso1SP được cấp giấy phép lưu hành bởi

Phần còn lại của Phần 1

Ưu đãi Mua Giảm Giá
Mua Nhiều Giảm Nhiều 1 - 2 10.000VND flat
Mua Nhiều Giảm Nhiều 3 - 5 20.000VND flat
Mua Nhiều Giảm Nhiều 6 - 9 30.000VND flat