Trinh Nữ Crila – Thảo Dược Điều Trị U Xơ Tử Cung Và Phì Đại Tuyến Tiền Liệt

trinh nữ Crila trinh nữ hoàng cung điều trị u xơ tử cung

Trinh nữ hoàng cung (TNHC) là loài thảo dược trân quý. Được ứng dụng nhiều trong các bài thuốc điều trị u xơ tử cung và phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, TNHC có nhiều loại mà không phải loại nào cũng cho kết quả điều trị tốt.